W czwartek 09.07.2015r w Kłodzku odbyła się ostatnia przed planowanym złożeniem wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej Rada Budowy.  Na Radzie omówiono postęp prac w stosunku do Programu Prac Projektowych , omówiono uzyskane opinie i uzgodnienia Projektu Architektoniczno – Budowlanego z gestorami sieci , zarządcami i odpowiednimi organami
administracji publicznej niezbędne dla realizacji zadania. Wykonawca przedstawił ścieżkę  uzyskiwania brakujących pozwoleń wodno-prawnych.