W dniu 14.07.2016 odbyła się 17 Rada Budowy. Całość ze względu na mocne opady deszczu odbyła się w Kłodzkiej siedzibie firmy Lafrentz-Polska Sp. z o.o.  Na radzie podsumowywano przebieg prac w skali miesiąca.

Ważniejsze omawiane tematy :

– przyjęto protokół z poprzedniej rady budowy bez uwag,

– nominacja na stanowisko dyrektora wykonawczego firmy Intercor (głównego wykonawcy obwodnicy Kłodzka) Pana Waldemara Głogowskiego,

– omówiono warunki atmosferyczne panujące w miesiącu czerwcu, gdzie zwrócono uwagę że opady deszczu tylko nieznacznie opóźniły niektóre prace ziemne co nie miało większego wpływu na dalszy przebieg realizacji inwestycji,

– podsumowano wszystkie protokoły i zalecenia z kontroli BHP i podkreślono wysoki stan zachowania bezpieczeństwa,

– omówiono dokumenty kontraktowe,

– przeanalizowano i omówiono postęp robót drogowych, mostowych i branżowych na poszczególnych odcinkach,

– wykonawca przedstawił swój plan realizacji robót na następny miesiąc,

– dokonano prezentacji budowy na zdjęciach lotniczych wykonanych w miesiącu czerwcu,

– podsumowano środki wykonawcy – sprzęt pracujący na budowie oraz personel zatrudniony,

– omówiono jakość wykonywanych robót, w tym zatwierdzanie materiałów, program zapewnienia jakości (PZJ),

– omówiono sprawy projektowe,

– tymczasowa organizacja ruchu została przyjęta bez zastrzeżeń, również mieszkańcy nie zgłaszali uwag,

– podsumowano zakończenie badań archeologicznych oraz uwalnianie terenów objętych badaniami,

– podsumowano sprawy finansowe,

– omówiono kwestie administracyjne w tym nowe zmiany na stanowiskach oraz nominacje u wykonawcy robót.

Pozostałe kwestie dotyczyły drobniejszych spraw o charakterze formalnym i administracyjnym.

Następna Rada Budowy jest przewidziana na 11.08.2016 i jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą to rozpoczyna się o godz. 10.00 wizytacja na placu budowy, a ciąg dalszy o godz. 11.00 w siedzibie przy ul. Zajęczej 4 w Kłodzku.

Następna Rada Techniczna odbędzie się 21.07.2016 o godz. 11.00