W dniu 22.10.15r. odbyła się 29. Rada Techniczna. Na Radzie omówiono postęp prac nad projektami wykonawczymi oraz plan prac na kolejny tydzień. Ponadto Zamawiający otrzymał czasowe prawo do dysponowania sporną działką z obrębu Jaszkowa Dolna oraz poruszono kwestię dostarczania energii do zasilania urządzeń rozdzielczych.