W dniu 13.10.2016 odbyła się 20 Rada Budowy w Kłodzkiej siedzibie firmy Lafrentz-Polska Sp. z o.o.  Na radzie podsumowano przebieg prac w skali miesiąca.

Ważniejsze omawiane tematy :

– przyjęto protokół z poprzedniej rady budowy bez uwag,

– raport miesięczny Wykonawcy:

czas jaki już upłynął od początku projektu to już 59,92% a zaawansowanie finansowe jest już na poziomie 31,11 %,

– omówiono warunki atmosferyczne panujące w miesiącu wrześniu gdzie było 26 dni roboczych w tym 5 z silnymi opadami deszczu, które utrudniały prace w szczególności ziemne,

– omówiono kwestie BHP, gdzie podsumowano że cały personel został przeszkolony oraz dokonywane były kolejne przeglądy ,

– omówiono sprawy akceptacji dokumentacji kontraktowej,

–  przedstawiciele Wykonawcy zreferowali postęp robót drogowych i mostowych,

– dokonano prezentacji zdjęć dokumentujących postęp prac budowlanych w miesiącu wrześniu,

– Wykonawca przedstawił swój plan realizacji robót na następny miesiąc,

– przedstawiono aktualny stan ilościowy sprzętu i zasobów ludzkich wykonawcy w miesiącu wrześniu,

– omówiono jakość wykonywanych robót, w tym przedstawiciel laboratorium przedstawił raport z przeprowadzonych badań próbek,   podkreślono również że zostało zlecone 40 rodzajów różnego typu badań,

– omówiono sprawy techniczne i projektowe,

–  omówiono tymczasową organizacje ruchu,

– ocena wykonania przez zespół konsultanta potwierdza że jest brak opóźnień a prace na budowie idą zgodnie z harmonogramem,

– zakończyły się już wszystkie przewidziane prace archeologiczne na terenie całej budowy,

– omówiono kwestie ochrony środowiska ,

– omówiono sprawy administracyjne oraz różne dodatkowe drobniejsze tematy.

Następna Rada Budowy nr 21 jest przewidziana na 10.11.2016 i jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą to rozpoczyna się o godz. 10.00 wizytacją na terenie budowy, a ciąg dalszy będzie kontynuowany od godz. 11.00 w siedzibie przy ul. Zajęczej 4 w Kłodzku.

Następna Rada Techniczna nr 67 odbędzie się 20.10.2016 o godz. 11.00