W dniu 06.07.2017odbyła się 27 Rada Budowyw Kłodzkiej siedzibie firmy Lafrentz-Polska Sp. z o.o.

Na Radzie Budowy podsumowano przebieg prac budowlanych w miesiącu Czerwcu.

Ważniejsze omawiane tematy :

– przyjęto protokół z poprzedniej Rady Budowy bez uwag,

– raport miesięczny Wykonawcy:

czas jaki już upłynął od początku projektu to 77,15%, a zaawansowanie finansowe jest na poziomie 67,58%,

– omówiono warunki atmosferyczne panujące w miesiącu czerwcu, gdzie wystąpiło 8 dni deszczowych, minimalna temp. wynosiła 11°C a maksymalna 28°C, a ogólnie pogoda sprzyjała prowadzeniu prac,

– omówiono kwestie BHP, gdzie podsumowano, że cały personel został przeszkolony, dokonywane były regularne przeglądy a pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej,

– przedstawiciele Wykonawcy zreferowali postęp robót drogowych i mostowych,

– przedstawiciele Nadzoru potwierdzili wykonane prace,

– Inżynier rezydent ocenił pracę Wykonawcy i podsumował że prace idą dobrze, występują nieznaczne opóźnienia, które nie mają wpływu na termin ukończenia i nadal wyprzedzamy harmonogram,

– przedstawiono najnowsze zdjęcia lotnicze, oraz zdjęcia z poziomu ziemi, dokumentujące postęp prac budowlanych w minionym miesiącu,

– Wykonawca przedstawił swój plan realizacji robót na następny miesiąc,

– Środki Wykonawcy:przedstawiono stan ilościowy sprzętu i zasobów ludzkich Wykonawcy,

– omówiono jakość wykonywanych robót, przedstawiciel laboratorium poinformował o wykonaniu 53 badań laboratoryjnych różnego typu i przedstawił szczegółowy raport,

– poinformowano że w dniu 05.07.2017 odbył się komisyjny przegląd tymczasowej organizacji ruchu , uwagi zostały zawarte w protokole,

– omówiono sprawy techniczne i projektowe,

– omówiono tymczasową organizacje ruchu,

– omówiono sprawy dotyczące ochrony środowiska,

– omówiono sprawy finansowe ,

– omówiono sprawy administracyjne oraz różne dodatkowe drobniejsze tematy.

Rada Techniczna nr 92 odbędzie się 13.07.2017 o godz. 11.00.

Następna Rada Budowy nr 28 odbędzie się 10.08.2017 o godz. 11.00 (od 9.30 – wizyta na budowie)