W dniu 19.10.2017 odbyła się 102 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy

– przedstawiciele kierownictwa Podwykonawców.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka tematów takich jak :

– omówiono sprawę umowy z firmą Antex,

– omówiono sprawy dotyczące firmy Fenix,

– omówiono rozwiązania techniczne dotyczące prac poprawkowych na DK46,

– poruszono temat prac wykończeniowych na rondzie R5,

– omówiono sprawę postępów prac na odcinku remontowanym DK33,

– uzgodniono że w dniu 30.10.2017 o godz.10.00, rozpocznie pracę komisja odbioru odcinka obwodnicy DK46,

– Wykonawca zreferował postęp prac za miniony tydzień po czym przedstawił zamierzenia na następny,

-Wykonawca omówił przewidywany wstępny harmonogram układania mas bitumicznych na pozostałych odcinkach obwodnicy,

-Inspektorzy zgłosili kilka uwag, w tym omówiono przegląd urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, temat słupków kilometrowych,

– omówiono temat testów oświetlenia na rondzie R4, poruszono sprawę dokumentacji przebudów lini średniego napięcia,

– omówiono sprawę wygrodzeń,

– omówiono sprawę kanalizacji deszczowej,

– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczące szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 103 jest przewidziana na dzień 26.10.2017, na godz.11.00.

Rada Budowy nr 31 jest planowana na dzień 09.11.2017 od godz. 9.30 wizytą na budowie.