W dniu 15.11.2017 odbyła się 105 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka tematów takich jak :

– Poinformowano Wykonawcę że dokumentacja powykonawcza wymaga niewielkich uzupełnień,

– omówiono kwestie planowanych terminów układania warstw bitumicznych SMA na poszczególnych odcinkach,

– omówiono sprawę drenaży i odwodnień pod nasypami,

– omówiono kwestie zjazdów na remontowanym odcinku drogi DK33 ,

– omówiono kwestie zakończenia prac budowanego ogrodzenia na DK46,

– omówiono umocnienienie przy wjeździe na DK46,

– poruszono kwestie monitorowania osiadań na łącznicach przy DK8,

– omówiono sprawę wyników badań laboratoryjnych asfaltu lanego na MG6,

– omówiono kwestie uzupełnienia dokumentacji przed przystąpieniem do prac pod liniami wysokiego napięcia,

– Wykonawca zreferował postęp prac za miniony tydzień, po czym przedstawił zamierzenia na następny,

– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczące szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 106 jest przewidziana na dzień 23.11.2017 na godz.11.00.

Rada Budowy nr 32 jest planowana na dzień 14.12.2017 godz. 11.00 (od godz. 9.30 wizyta na budowie)