W dniu 07.12.2017 odbyła się 108 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka tematów takich jak :

– Inżynier poinformował o spotkaniach w dniu 04.12.2017. Jedno spotkanie odbyło się z Tauronem a dotyczyło bezpiecznego wykonywania prac pod liniami wysokiego napięcia, drugie w RZGW w sprawie umocnień wlotów do rzeki Jaszkówka, Bystrzyca Dusznicka oraz Nysa Kłodzka, ze spotkań sporządzona została notatka,

– Inżynier poinformował o otrzymanych wynikach asfaltu lanego na obiekcie MG6 ,

– omówiono kwestie sterowania oświetleniem na Rondzie R4,

– Kierownik poinformował o spotkaniu w starostwie w sprawie remontu ul.Zajęczej z DK8, starosta zadeklarował pełną współprace w tym zakresie,

-Wykonawca zadeklarował że wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na wykonywanie prac w okresie zimowym,

– Wykonawca zreferował postęp prac za miniony tydzień, po czym przedstawił zamierzenia na następny,

Inspektorzy potwierdzili wykonanie prac i zgłosili kilka uwag,

Wykonawca poinformował o zmianie lokalizacji biura budowy, od dnia 01.01.2018 nowe biuro będzie znajdowało się na ul.Zajęczej 4 ,

– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczące szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 109 jest przewidziana na dzień 20.12.2017 (środa) na godz.10.00.

Rada Budowy nr 32 jest planowana na dzień 14.12.2017 godz. 11.00 (od godz. 9.30 wizyta na budowie)