W dniu 20.12.2017 odbyła się 109 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka tematów takich jak :

– Wykonawca pismem wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie robót w okresie zimowym od dnia 15.12.2017 do 22.12.2017. Inżynier wyraził zgodę na prowadzenie prac pod warunkiem zachowania reżimu technologicznego stosownie do panujących temperatur,

– Inżynier wystąpił o aktualizacje programu prowadzonych robót ,

– Kierownik Projektu przekazał Inżynierowi końcowy protokół odbioru łącznika DK46 ,

– dopuszczenie do ruchu łącznika DK46 oraz udostępnienie jako ruch technologiczny na części końcowej DK33, zostało zaplanowane na dzień 21.12.2017,

– poinformowano o dokonaniu przeglądu budowy pod kątem BHP w dniu 18.12.2017, z przeglądu został spisany protokół,

– Inspektorzy zgłosili kilka uwag,

– omówiono sprawy związane ze sterowaniem oświetleniem ,

– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczące szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 110 jest przewidziana na dzień 11.01.2017 na godz.11.00.