W dniu 25.01.2018 odbyła się 112 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy,

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka tematów takich jak :

– omówiono sprawę aneksu do umowy firmy PMP Mariola Witek,

– omówiono sprawę firmy Fenix ,

– omówiono spotkanie w sprawie przeglądu gwarancyjnego na DK46,

– omówiono kolejne ustalenie odnośnie sterowania oświetleniem za pomocą kart SIM,

– poruszono temat dylatacji na obiekcie MG4,

– Inżynier przypomniał o przeglądzie oznakowania,

– omówiono prace wykonywanych umocnień i regulacji brzegów rzeki pod obiektem MG4,

– poruszono sprawę przeglądów BHP,

– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczące szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 113 jest przewidziana na dzień 01.02.2018 na godz.11.00