W dniu 14.03.2018 odbyła się 119 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy,

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka tematów takich jak :

– omówiono sprawę operatu kolaudacyjnego dotyczącego odcinka DK46 ,

– poinformowano, że przedstawiciel wykonawcy dokonał przeglądu budowy pod względem przepisów BHP,

– poruszono temat przewidzianych drobnych poprawek na obiektach WG1A, WG2, WG5,

– przypomniano, iż po okresie zimowym konieczne będzie kontrolne przeczyszczenie kanalizacji deszczowej,

– omówiono prace, które powinny być wykonane w pierwszej kolejności zaraz po okresie zimowym,

poinformowano o planowanych ćwiczeniach służb ratunkowych na obiekcie MG6 w dniach 26/27.04.2018,

– omówiono sprawy dotyczące ulicy Zajęczej,

– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczących szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 120 jest przewidziana na dzień 29.03.2018 na godz.11.00,

21.03.2018 (środa) – odbędzie się Rada Budowy, początek spotkania o godz. 10.00 przy Rondzie R6.