W dniu 21.07.2016 odbyła się 57 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli pracownicy nadzoru budowy, przedstawiciele kierownictwa wykonawcy oraz kierownictwa podwykonawców.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– przyjęcie protokołu z poprzedniej rady technicznej bez uwag,

– informacja o objęciu stanowiska kierownika budowy firmy Intercor (głównego wykonawcy obwodnicy Kłodzka) Pana Bartosza Michalskiego,

– omówiono niezbędne aktualizacje dotyczące składania i obiegu dokumentacji,

– omówiono wyniki badań laboratoryjnych,

–  tymczasowa organizacja ruchu, omówiono kilka zagadnień,

–  wykonawca zrelacjonował zakres wykonanych już prac drogowych oraz mostowych,

– wykonawca  przedstawił zamierzenia na następny tydzień,

– omówiono drobniejsze sprawy różne.

Następna Rada Techniczna nr 58 odbędzie się w dniu 28.07.2016 o godz. 11.00.