W dniu 18.08.2016 odbyła się 60 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli pracownicy nadzoru budowy oraz przedstawiciele kierownictwa wykonawcy i podwykonawców.

Ważniejsze tematy  omówione podczas rady:

– przyjęcie protokołu z poprzedniej rady technicznej bez uwag ,

– omówiono kwestie formalne dotyczące podziału zadań powierzonych firmom podwykonawczym Fenix i Tytan ,

– wykonawca omówił szczegółowo realizację wykonanych już robót oraz przedstawił zamierzenia na następny tydzień,

– omówiono plan przewidzianych w najbliższym czasie badań laboratoryjnych,

– odbyła się szersza dyskusja dotycząca różnych kwestii technologicznych, wykonawca wysłuchał dodatkowych uwag inspektorów,

– omówiono kwestie ochrony środowiska, poruszono temat zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniem podczas prac.

– omówiono drobniejsze sprawy organizacyjne.

Następna Rada Techniczna nr 61 odbędzie się w dniu 25.08.2016 o godz. 11.00 .

Rada Budowy nr 19 odbędzie się w dniu 08.09.2016 o godz. 10.00 wizytacją na terenie budowy, a później o godz. 11.00 w siedzibie przy ul. Zajęczej 4 – kontynuacja.