W dniu 10.01.2017 odbyła się 73 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli pracownicy nadzoru budowy oraz przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy oraz przedstawiciele kierownictwa podwykonawców.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag,

– przypomniano aby kłaść szczególny nacisk na przestrzeganie przepisów BHP w okresie zimowym,

– Wykonawca omówił realizację wykonanych robót w ostatnim tygodniu. Następnie Wykonawca  przedstawił  zamierzenia  na następny tydzień,

– Zamawiający przypomniał o rejestracji warunków pogodowych w dzienniku budowy,

– odbyły się szczegółowe dyskusje w kilku mniejszych podgrupach dotyczące szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 74 jest przewidziana na dzień 18.01.2017  na godz. 12.00.