W dniu 09.02.2017 odbyła się 77 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli pracownicy nadzoru budowy oraz przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy oraz przedstawiciele kierownictwa podwykonawców.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag,

– omówiono sprawy administracyjne,

– omówiono bieżący obieg dokumentacji,

– Wykonawca omówił realizację wykonanych robót w ostatnim tygodniu,

– Wykonawca przedstawił zamierzenia na następny tydzień,

– poinformowano o przeglądzie budowy pod względem BHP w dniu 03.02.2017,

– poinformowano że przegląd tymczasowego oznakowania jest prowadzony regularnie,

– omówiono sprawy finansowe,

– odbyły się dyskusje w kilku mniejszych podgrupach dotyczące szczegółowych ustaleń

.

Następna Rada Techniczna nr 78 jest przewidziana na dzień 16.02.2017 na godz. 11.00.