W dniu 23.02.2017 odbyła się 79 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli pracownicy nadzoru budowy, przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy oraz przedstawiciele kierownictwa podwykonawców.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag,

– Wykonawca omówił realizację wykonanych robót w ostatnim tygodniu, inspektorzy potwierdzili realizację,

– Inspektor zwrócił uwagę na trudne warunki pogodowe, gdzie wraz z pierwszymi roztopami śniegu pojawiły się silne opady deszczu i zasugerował Wykonawcy szczególne zwrócenie uwagi na stan odwodnień budowanych obiektów,

– Wykonawca przedstawił zamierzenia na następny tydzień,

– omówiono sprawy administracyjne,

– omówiono bieżący obieg dokumentacji,

– omówiono sprawy finansowe,

– odbyły się dyskusje w kilku mniejszych podgrupach dotyczące szczegółowych ustaleń.

.

Następna Rada Techniczna nr 80 jest przewidziana na dzień 02.03.2017 na godz. 11.00.

Rada Budowy jest planowana na 16.03.2017