W dniu 02.03.2017 odbyła się 80 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy

– przedstawiciele kierownictwa podwykonawców.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag,

– Wykonawca omówił realizację wykonanych robót w ostatnim tygodniu, inspektorzy potwierdzili realizację,

– Wykonawca przedstawił zamierzenia na następny tydzień,

Omówiono również m.in.

– kwestie budowanych bajpasów,

– przypomniano o regularnej kontroli oznakowania,

– porozmawiano o nowych receptach na masy bitumiczne,

– omówiono sprawy dot. zakończenia przebudowy sieci,

– omówiono sprawy administracyjne,

– omówiono bieżący obieg dokumentacji,

– omówiono sprawy finansowe,

Wykonawca zakończył procedurę uzyskania pozwoleń na zamknięcie ul. Wielisławskiej w miesiącu Kwietniu,

– odbyły się dyskusje w kilku mniejszych podgrupach dotyczące szczegółowych ustaleń.

.Następna Rada Techniczna nr 81 jest przewidziana na dzień 09.03.2017 na godz. 11.00.

Rada Budowy jest planowana na 16.03.2017