W dniu 27.04.2017 odbyła się 86 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy

– przedstawiciele kierownictwa Podwykonawców.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag,

– omówiono bieżące sprawy organizacyjne i w tym poruszono kilka kwestii :

– poinformowano że aneks nr. 3 do umowy dla firmy Tytan został zaopiniowany pozytywnie,

-omówiono sprawę aktualizacji harmonogramu regulacji rzeki Bystrzycy Dusznickiej,

– Wykonawca omówił realizację wykonanych robót w ostatnim tygodniu, inspektorzy potwierdzili realizację oraz zgłosili kilka drobnych uwag,

– Wykonawca przedstawił zamierzenia na następny tydzień,

– Zamawiający poprosił aby Wykonawca przedstawił plan pracy w okresie długiego weekendu majowego,

– poruszono sprawę kontroli odwodnień w związku ze wzmożonymi opadami wiosennymi ,

– poruszono kwestie recept mas bitumicznych i organizacji badań odcinków próbnych,

– poruszono kwestie elementów kanalizacji,

– polecono na bieżąco naprawiać ubytki na wykonanych objazdach,

– omówiono sprawy administracyjne,

– omówiono bieżący obieg dokumentacji,

– omówiono sprawy finansowe,

– odbyły się dyskusje w kilku mniejszych podgrupach dotyczące szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 87 ze względu na długi weekend majowy, jest przewidziana na dzień 18.05.2017, na godz. 11.00.

Rada Budowy jest planowana na 11.05.2017 od godz. 10.00 wizytą na budowie.