W dniu 22.06.2017 odbyła się 90 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy

– przedstawiciele kierownictwa Podwykonawców.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka kwestii :

– podsumowano zakończenie nasuwania estakady MG6, gdzie przedstawiciele Nadzoru oraz Zamawiającego wyrazili pełne uznanie i pogratulowali Wykonawcy tak wysoce profesjonalnego podejścia do realizacji tego tematu,

– Zamawiający poinformował że w Opolskiej siedzibie GDDKiA w dniu 28.06.2017 odbędą się dni otwarte dla firm podwykonwczych,

– omówiono kilka spraw dotyczących remontowanego odcinka DK33 m.in. wyceny, uzgodnienia dotyczące harmonogramu prac,

– omówiono kwestie kostki granitowej,

– przedyskutowano szerzej wyniki badań laboratoryjnych z różnych odcinków,

– Wykonawca omówił realizację wykonanych robót w ostatnim tygodniu, inspektorzy potwierdzili realizację,

– Wykonawca przedstawił zamierzenia na następny tydzień,

– omówiono sprawy administracyjne,

– omówiono bieżący obieg dokumentacji,

– omówiono sprawy finansowe,

– odbyły się dyskusje w kilku mniejszych podgrupach dotyczące szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 91 jest przewidziana na dzień 29.06.2017, na godz. 11.00.

Rada Budowy nr 27 jest planowana na dzień 06.07.2017 od godz. 10.00 wizytą na budowie.