W dniu  13.07.2017 odbyła się 92 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy

– przedstawiciele kierownictwa Podwykonawców.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka kwestii takich jak :

– przygotowania analizy i opracowania dokumentacji technicznej wraz z wyceną robót dla warstwy wiążącej na całej długości remontowanego odcinka DK33,

– omówiono kwestie konstrukcji bitumicznej na ul. Wielisławskiej,

– omówiono kwestie ekranów akustycznych,

– omówiono sprawę przyłączeń oświetleniowych na budowanych rondach,

– poruszono kwestie przyszłego sterowania oświetleniem na obwodnicy,

– poinformowano o szczegółowym przeglądzie pod kątem BHP w dniu 10.07.2017,

– Wykonawca omówił realizację wykonanych robót w ostatnim tygodniu, inspektorzy potwierdzili realizację,

– Wykonawca  przedstawił  zamierzenia na następny tydzień,

– omówiono sprawy administracyjne,

– omówiono bieżący obieg dokumentacji,

– omówiono sprawy finansowe,

– odbyły się dyskusje w kilku mniejszych podgrupach dotyczące szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 93  jest przewidziana  na dzień 20.07.2017,  na godz.11.00.

Rada Budowy nr 28 jest planowana na dzień 10.08.2017 od godz. 9.30 wizytą na budowie.