W dniu 21.08.2017 odbyła się 96 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy

– przedstawiciele kierownictwa Podwykonawców.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka tematów takich jak :

– omówiono sprawę usunięcia niewielkich wycieków w korpusie drogowym oraz na rondzie R4,

– omówiono kwestie badań asfaltu lanego na obiekcie WD7,

– omówiono sprawę wjazdu do posesji na ul.Wypsiańskiego,

– poinformowano o wybraniu wykonawcy Gabionów,

– przypomniano o uzupełnieniu kilku formalności w dokumentacji remontowej odcinka DK33,

– omówiono kwestie paneli akustycznych,

– Wykonawca omówił postęp prac za miniony tydzień oraz przedstawił zamierzenia na następny tydzień,

– inspektorzy zgłosili kilka uwag porządkowych,

– poinformowano o spotkaniu dla Podwykonwców z Zamawiającym, które odbędzie się w Opolskim oddziale GDDKiA w dniu 30.08.2017, gdzie można będzie zgłosić swoje uwagi i przedyskutować bieżące sprawy dotyczące pracy.

.

Następna Rada Techniczna nr 97 jest przewidziana na dzień 28.08.2017, na godz.11.00.

Rada Budowy nr 29 jest planowana na dzień 07.09.2017 od godz. 9.30 wizytą na budowie.