Tymczasowa organizacja ruchu w Kłodzku.

Jedynym poważnym utrudnieniem ruchu jest w wjazd do Kłodzka od strony Kudowy Zdrój.

Zalecany wjazd do Kłodzka od strony Kudowy jest przez ulicę Zajęczą.

Szczegółowo:

1.

Węzeł DK 8

Objazd.

Wjazd do Kłodzka od strony Kudowy przez ulicę Zajęczą.

2.

ul. Wielisławska 

Bajpas.

Ograniczenie prędkości,ograniczenie robotami w osi jezdni.

3.

ul. Korczaka MG 6

Ograniczenie prędkości.

4.

ul. Wyspiańskiego DK-33

Ograniczenie prędkości

5.

ul. Krosnówka MG-6

Ograniczenie prędkości.

W najbliższych dniach zostaną wprowadzone organizacje ruchu na DK 46 na wysokości terenów wojskowych (droga Nysa-Opole), oraz na wysokości stacji benzynowej na ul. Wyspiańskiego (wyjazd na Bystrzycę Kłodzką) i to również będą ograniczenia prędkości.

Na drodze do Jaszkowej Dolnej na odcinku 50 m nastąpi zwężenie drogi spowodowane budową podpory estakady WD 7 kierunek Nysa – Opole.

O kolejnych przewidywanych zmianach będziemy informować na bieżąco.