• Raport z konsultacji ze społecznością

   

  Raport z konsultacji ze społecznością za okres 09.04.2015 do 29.04.2015 r. sporządzony w ramach umowy nr D-3/18-417-05/14 z dnia 14 stycznia 2015 r. dla zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem

  Read more

 • Konsultacje z właścicielami działek

   

  W dniu 09.04.2015 odbyły się pierwsze konsultacje z właścicielami gruntów przez które będzie biegła obwodnica Kłodzka. Spotkanie odbyło się w Biurze Inżyniera Kontraktu ul. Zajęcza 4. Na spotkaniu poruszano tematy związane z podziałem gruntów , drogami dojazdowymi do działek

  Read more

 • Konsultacje dla właścicieli gruntów

   

  W dniu 09.04.2015 odbędą się pierwsze indywidualne konsultacje dla właścicieli gruntów przez które będzie biegła obwodnica Kłodzka. Spotkane odbędzie się w Biurze Inżyniera Kontraktu ul. Zajęcza 4  w godzinach od 16:00 do 19:00   Pobierz materiały: konsultacje z właścicielami

  Read more

 • Rada Budowy

   

  W dniu 16.04.2015 w Biurze Inżyniera Budowy odbyła się druga Rada Budowy. Omawiano postęp prac związanych z realizacją inwestycji oraz postęp prac projektowych. W obradach uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA z Warszawy,Opola i Wrocławia oraz przedstawiciele Wykonawcy i Nadzoru. Kolejna Rada

  Read more

 • Odbyły się Rady Techniczne

   

  Na przedmiotowym Kontrakcie odbywają się cyklicznie, w każdy czwartek Rady Techniczne, podczas których analizowane są rozwiązania projektowe zaproponowane przez Wykonawcę. Od początku trwania Kontraktu w siedzibie Zamawiającego odbyło się pięć Rad Technicznych w terminach: 29.01.2015 r., 05.02.2015 r., 12.02.2015

  Read more

 • Podpisanie umowy z Wykonawcą w dniu 23.01.2015 r.

   

  W dniu 23 stycznia 2015 roku opolski Oddział GDDKiA podpisał umowę na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46. Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą obwodnicy jest konsorcjum firm

  Read more

 • Podpisanie umowy z Konsultantem w dniu 14.01.2015 r.

   

  W dnia 14 stycznia 2015 roku w siedzibie opolskiego oddziału GDDKiA podpisano umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie budową obwodnicy Kłodzka. W przetargu na nadzór nad realizacją budowy kłodzkiej obwodnicy wystartowało łącznie 10 oferentów.

  Read more