W dzisiejszym dniu 28.05.2018 r. oddano do ruchu obwodnice Kłodzka. Tuż po przecięciu wstęgi na drodze od razu pojawili się uczestnicy ruchu.