W dniu 07.12.2016 odbyła się 22 Rada Budowy w Kłodzkiej siedzibie firmy Lafrentz-Polska Sp. z o.o.  Na radzie podsumowano przebieg prac budowlanych w skali miesiąca.

Ważniejsze omawiane tematy :

– przyjęto protokół z poprzedniej rady budowy bez uwag,

– raport miesięczny Wykonawcy:

czas jaki już upłynął od początku projektu to 64,75%, a zaawansowanie finansowe jest na poziomie 41,77 %,

– omówiono warunki atmosferyczne panujące w miesiącu listopadzie, gdzie były 23 dni robocze, w tym 3 deszczowe oraz 9 dni w których występowały przymrozki,

– omówiono kwestie BHP, gdzie podsumowano, że cały personel został przeszkolony, dokonywane były regularne przeglądy a pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej,

W dniu 14.11.2016 budowę odwiedziła wycieczka Studenckiego Koła Naukowego z Politechniki Opolskiej, natomiast w dniu 21.11.2016 odbyło się spotkanie z mediami połączone również z wizytą na budowie.W obydwu przypadkach odbyło się szkolenie BHP.

– omówiono sprawy akceptacji dokumentacji kontraktowej, gdzie  m.in. Wykonawca wystąpił o prowadzenie robót w okresie zimowym,

–  przedstawiciele Wykonawcy zreferowali postęp robót drogowych i mostowych,

– przedstawiono najnowsze zdjęcia lotnicze oraz z poziomu ziemi dokumentujące postęp prac budowlanych w miesiącu listopadzie,

– przedstawiono ocenę pracy konsultanta w tym zaawansowanie głównych asortymentów:

roboty przygotowawcze 79,6 %, roboty ziemne: 60 %, odwodnienia : 55 % , podbudowy :32 %,

Inżynier podsumował że nie ma opóźnień w robotach drogowych, mostowych oraz branżowych. Prace idą zgodnie z planem.

– Wykonawca przedstawił swój plan realizacji robót na następny miesiąc,

– przedstawiono stan ilościowy sprzętu i zasobów ludzkich Wykonawcy w miesiącu listopadzie,

– omówiono jakość wykonywanych robót, w tym przedstawiciel laboratorium przedstawił raport z przeprowadzonych badań próbek, poinformowano że zostało zlecone 29 rodzajów różnego typu badań,

– omówiono sprawy techniczne i projektowe,

–  omówiono tymczasową organizacje ruchu,

– omówiono sprawy dotyczące ochrony środowiska

– poinformowano o zakończeniu wszystkich przewidzianych prac archeologiczne na terenie całej budowy,

– omówiono sprawy finansowe ,

– omówiono sprawy administracyjne oraz różne dodatkowe drobniejsze tematy.

Rada Techniczna nr 72 odbędzie się 15.12.2016 o godz. 11.00.