W dniu 12.04.2017 odbyła się 34 Rada Budowy w Kłodzkiej siedzibie firmy Lafrentz-Polska Sp. z o.o.

Na Radzie Budowy podsumowano przebieg prac budowlanych na przełomie miesiącu marca i kwietnia.

Ważniejsze omawiane tematy :

– przyjęto protokół z poprzedniej Rady Budowy bez uwag,

-Inżynier poinformował o dofinansowaniu otrzymanym z Unii Europejskiej na budowę obwodnicy w wysokości:

– całkowita wartość projektu : 244 358 404,12 PLN, wysokość dofinansowania z UE : 186 512 977 PLN,

– raport miesięczny Wykonawcy:

– czas jaki już upłynął od początku projektu to 96,62%, a zaawansowanie finansowe jest na poziomie 94,48%,

– omówiono kwestie BHP gdzie podsumowano, że cały personel został przeszkolony, dokonywane były regularne przeglądy a pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej,

– poinformowano, że w dniu 19.03.2018, Inżynier wydał świadectwo przejęcia dla remontowanego odcinka DK33 ,

– otrzymaliśmy decyzje pozwolenia na użytkowanie dwóch estakad, estakady MG4 oraz estakady MG6,

– przedstawiono najnowsze zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia z poziomu ziemi dokumentujące postęp prac budowlanych,

– Wykonawcaprzedstawił swój plan realizacji robót na następny miesiąc,

– Środki Wykonawcy: przedstawiono stan ilościowy sprzętu i zasobów ludzkich Wykonawcy,

– omówiono bieżące sprawy finansowe ,

Rada Techniczna nr 122 jest przewidziana na dzień 19.04.2018r. godzina 11:00

Rada Budowy nr 35 jest przewidziana na dzień 25.04.2018 r. godzina 10:00