W dniu 25.04.2017 odbyła się 35 Rada Budowy w Kłodzkiej siedzibie firmy Lafrentz-Polska Sp. z o.o.

Na Radzie Budowy podsumowano przebieg prac budowlanych na przełomie miesiącu marca i kwietnia.

Ważniejsze omawiane tematy :

– przyjęto protokół z poprzedniej Rady Budowy bez uwag,

– czas jaki już upłynął od początku projektu to 97,95%, a zaawansowanie finansowe jest na poziomie 94,48%,

– omówiono kwestie BHP gdzie podsumowano, że cały personel został przeszkolony, dokonywane były regularne przeglądy a pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej,

– poinformowano,że w dniu 19.03.2018 zostało wydane przez Inżyniera świadectwo przejęcia dla remontowanego odcinka DK33,

-Wykonawca zawiadomił wszystkie zainteresowane strony o zakończeniu budowy obiektu budowlanego – regulacja rzeki Bystrzycy Dusznickiej w rejonie estakady MG4,

– Poinformowano, że Konsultant przygotował projekt broszury – zgodnie z zapisami umowy. Broszura jest w trakcie druku,

– Kierownik Projektu poinformował, że Wykonawca odebrał zaświadczenie od Wojewody Dolnośląskiego, że zostało przyjęte zgłoszenie robót na ul. Zajęczą,

– Inżynier dokonał oceny postępu Robót na budowie w minionym okresie.

– przedstawiono najnowsze zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia z poziomu ziemi dokumentujące postęp prac budowlanych,

– Wykonawca przedstawił swój plan realizacji robót na następny miesiąc,

– Środki Wykonawcy: przedstawiono stan ilościowy sprzętu i zasobów ludzkich Wykonawcy,

– omówiono bieżące sprawy finansowe ,

Rada Techniczna nr 123 jest przewidziana na dzień 17.05.2018 r. godzina 11:00

Rada Budowy nr 36 jest przewidziana na dzień 10.05.2018 r. godzina 10:00