W dniu 10.05.2018r. odbyła się Rada Budowy nr 36.
Ważniejsze tematy omówione podczas rady:
– przyjęto protokół z poprzedniej Rady Budowy bez uwag,
– raport miesięczny Wykonawcy,
– czas jaki już upłynął od początku projektu to 98,08%, a zaawansowanie finansowe jest na poziomie 94,48%,
– omówiono kwestie BHP gdzie podsumowano, że cały personel został przeszkolony, dokonywane były regularne przeglądy, a pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej,
– poinformowano, że w dniu 08.05.2018 odbył się audyt BRD na DK8
– dnia 07.05.2018 otrzymaliśmy kopie podpisanego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie aneks nr 2 do porozumienia w zakresie korzystania z gruntu zarządzanego przez Wody Polskie,
– poinformowano, że dnia 08.05.2018 odbyło się przekazanie placu budowy dot. zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK8 z ul. Zajęczą”
– poinformowano o wprowadzeniu organizacji ruchu i rozpoczęciu robót na ul. Zajęczej
– wykonawca przedstawił plan realizacji prac na najbliższe tygodnie,
– środki Wykonawcy: przedstawiono stan ilościowy sprzętu i zasobów ludzkich Wykonawcy,
– omówiono bieżące sprawy finansowe ,
– omówiono sprawy administracyjne oraz różne dodatkowe drobniejsze tematy.