W dniu 01.02.2018 odbyła się 113 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy,

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka tematów takich jak :

– omówiono z Wykonawcą sprawy dotyczące operatu kolaudacyjnego,

– omówiono aktualizacje aneksu do umowy dla firmy PMP Mariola Witek,

– Wykonawca przedstawił podsumowanie rozliczeń z podwykonawcami,

– ustalono spotkanie przeglądu gwarancyjnego na DK46 na dzień 28.02.2018 o godz. 10.00,

– Wykonawca przedstawił sytuacje dotyczącą uruchomienia sterowania oświetleniem za pomocą kart SIM,

– omówiono możliwość utworzenia ścieżki prowadzącej z przystanku PKS do Kajzerki, ,

– Inżynier Zamawiającego poinformował o planowanym rozpoczęciu monitoringu ruchu zwierząt na obiekcie PZ8,

– poruszono sprawę przeglądów BHP,

– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczące szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 114 jest przewidziana na dzień 08.02.2018 na godz.11.00