W dniu 08.03.2018 odbyła się 118 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy,

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka tematów takich jak :

– Inżynier poinformował, że Program dla etapu robót zmiana 7.0, został zaopiniowany pozytywnie ,

– Wykonawca poinformował, że firma Elmontaż, przystąpi do wdrażania sytemu sterowania oświetleniem równocześnie z wykonywaniem ostatnich prac związanych z kontraktem podstawowym,

– omówiono sprawy dotyczące oświetlenia skrzynek ustroju nośnego obiektów MG4 i MG6 ,

– Przedstawiciel Wykonawcy dokonał przeglądu budowy pod kątem przepisów BHP. Z przeprowadzonej kontroli został spisany raport,

– Inspektorzy zgłosili kilka uwag,

– omówiono sprawy dotyczące ulicy Zajęczej,

– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczących szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 119 jest przewidziana na dzień 28.03.2018 na godz.11.00

21.03.2018 (środa) – odbędzie się Rada Budowy, początek spotkania o godz. 10.00 przy Rondzie R6.