W dniu 30.03.2018 odbyła się 120 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy,

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka tematów takich jak :

– omówiono planowaną kontrolę estakady MG4 i MG6 przez WINB z Wrocławia, która odbędzie się z dnia 04.04.2018 ,

– poinformowano o przeglądzie gwarancyjnym DK46 oraz remontowanego odcinka DK33 na dzień 09.04.2018r.,

– Wykonawca poinformował, o planowanym przeglądzie oświetlenia technicznego wykonanego wewnątrz skrzynek obiektów mostowych,

– Przedstawiciel Wykonawcy dokonał przeglądu budowy pod kątem przepisów BHP. Z przeprowadzonej kontroli został spisany raport,

– Wykonawca przedstawił plan pracy na kolejny tydzień,

– poinformowano, że zostanie przeprowadzony przegląd dotychczas wykonanych nawierzchni SMA,

– omówiono sprawy dotyczące przebudowy skrzyżowania na ulicy Zajęczej,

– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczących szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 121 jest przewidziana na dzień 05.04.2018 na godz.11.00,

12.04.2018 (środa) – odbędzie się Rada Budowy, początek spotkania o godz. 10.00 przy Rondzie R6.