W dniu 05.04.2018 odbyła się 121 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy,

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka tematów takich jak :

– Inżynier poinformował że w dniu 10.04.2018 odbyła się kontrola estakady MG4 oraz MG6 przez WINB z Wrocławia, z kontroli został spisany protokół,

– Dyrektor kontraktu poinformował o planowanym spotkaniu w Nadzorze Budowlanym w sprawie warunków uzyskania pozwolenia na użytkowanie DK33,

– Inżynier poinformował o planowanym przeglądzie gwarancyjnym odcinka DK46 oraz remontowanego DK33,

– Inżynier poinformował o planowanym przeglądzie nawierzchni SMA w dniu 10.04.2018,

– Wykonawca przedstawił plan pracy na kolejny tydzień,

– poinformowano o przeglądzie budowy pod kątem BHP, z przeglądu został spisany protokół,

– Inspektorzy nadzoru zgłosili drobne uwagi do Wykonawcy dotyczące bieżącej pracy,

– poinformowano o planowanych ćwiczeniach służb ratunkowych przy obiekcie MG6,

– omówiono sprawy dotyczące przebudowy skrzyżowania na ulicy Zajęczej,

– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczących szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 122 jest przewidziana na dzień 19.04.2018 na godz.11.00,

Rada Budowy nr 34 odbędzie się 12.04.2018 (czwartek) – początek spotkania o godz. 10.30 na DK33 .