W dniu 19.04.2018 odbyła się 122 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli:

– pracownicy Nadzoru budowy,

– przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy,

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– Protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag.

Omówiono bieżące sprawy i w tym poruszono kilka tematów takich jak :

– omówiono kwestie bezpieczeństwa w związku z rozpoczęciem kompleksowych prac na odcinku DK8,

– ustalono wstępnie termin audytu BRD na okres pomiędzy 07.05.2018 a 09.05.2018,

– przedstawiciel wykonawcy dokonał przeglądu budowy pod kątem BHP, z przeglądu został sporządzony raport,

– Dyrektor kontraktu poinformował że od dnia 24.04.2018 rozpoczną się nasadzenia na łączniku DK46,

– Inspektorzy Nadzoru zgłosili kilka uwag odnośnie prowadzonych prac,

– omówiono wyniki badań mrozoodporności,

– Kierownik Projektu omówił z przedstawicielem GDDKiA terminy koszenia traw,

– Kierownik Budowy poinformował, że zgłosił zakończenie prac na rzece Bystrzycy Dusznickiej,

– omówiono planowane ćwiczenia służb ratunkowych przewidziane w okolicy in na obiekcie MG6,

– omówiono sprawę nasadzeń przy DK8,

– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczących szczegółowych ustaleń.

Następna Rada Techniczna nr 123 jest przewidziana na dzień 10.05.2018 na godz.11.00,

Rada Budowy nr 35 odbędzie się 25.04.2018 (środa) – początek spotkania o godz. 10.30 na odcinku DK33 przy Rondzie R6 .