W siedzibie Nadzoru Inwestorskiego w Kłodzku ul. Zajęcza 4 w dniu 16.05.2018r. odbyła się:
Rada Techniczna nr 123
Ważniejsze tematy omówione podczas rady:
– protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag,
– 14.05.2018r odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Odbioru Robót
– omówiono sprawy dot. wyników badań mrozoodporności
– Wykonawca przekazał decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie drogi krajowej nr 33
– Wykonawca przedstawił plan pracy na kolejny tydzień,
– poinformowano o przeglądzie budowy pod kątem BHP, z przeglądu został spisany protokół,
– Inspektorzy nadzoru zgłosili drobne uwagi do Wykonawcy dotyczące bieżącej pracy,
– omówiono sprawy dotyczące przebudowy skrzyżowania ulicy Zajęczej,
– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczące szczegółowych ustaleń.