Rada Techniczna nr 124 w dniu 24.05.2018 r.
Ważniejsze tematy omówione podczas rady:
– protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag,
– dnia 21.05.2018 odbyło się spotkanie Komisji Odbioru Zespołu Mostowego
– omówiono temat Świadectwa Przejęcia
– omówiono temat sterowania oświetleniem
– Inspektorzy nadzoru zgłosili drobne uwagi do Wykonawcy dotyczące bieżącej pracy,
– omówiono sprawy dotyczące przebudowy skrzyżowania na ulicy Zajęczej,
– odbyły się spotkania w mniejszych grupach dotyczących szczegółowych ustaleń.