W dniu 23.06.2016 odbyła się 54 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli pracownicy nadzoru budowy oraz przedstawiciele kierownictwa wykonawcy i podwykonawców.

Ważniejsze tematy  omówione podczas rady:

– pozytywne zaopiniowanie programu robót przez inżyniera,

– obieg bieżącej dokumentacji,

– monitoring tymczasowej organizacji ruchu,

– omówiono wyniki badań laboratoryjnych, omówiono składanie raportów, podkreślono że wszystkie raporty i wyniki badań składane są w terminach ,

– wykonawca poinformował że dokonał wykoszenia traw na wszystkich odcinkach dróg objętych budową,

– wykonawca omówił szczegółowo realizację dotychczasowych robót wykonanych oraz przedstawił zamierzenia na następny tydzień,

– omówiono drobniejsze sprawy różne.

Następna Rada Techniczna nr 55 odbędzie się w dniu 30.06.2016 o godz. 11.00