W dniu 25.10.2016 odbyła się 67 rada techniczna.

W radzie technicznej udział wzięli pracownicy nadzoru budowy oraz przedstawiciele kierownictwa Wykonawcy oraz przedstawiciele kierownictwa podwykonawców.

Ważniejsze tematy omówione podczas rady:

– protokół z poprzedniej rady technicznej został przyjęty bez uwag ,

– omówiono aktualizacje do programu prac,

– omówiono sprawy organizacyjno – administracyjne ,

– Wykonawca omówił szczegółowo realizację wykonanych robót w ostatnim tygodniu. Inspektorzy nadzoru potwierdzili wykonanie planu prac, następnie Wykonawca  przedstawił  zamierzenia  na następny tydzień,

– sprawy różne :

omówiono wykonanie badań CPTU gruntów  , uporządkowanie terenu po dodatkowej wycince drzew w rejonie budowy bajpasu na DK8, przypomniano o dodatkowym przeglądzie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu ze względu na zbliżające się święta ,

omówiono kwestie ochrony środowiska,

– odbyły się dyskusje w kilku mniejszych podgrupach dotyczące szczegółowych ustaleń.