Raport z konsultacji ze społecznością za okres 09.04.2015 do 29.04.2015 r. sporządzony w ramach umowy nr D-3/18-417-05/14 z dnia 14 stycznia 2015 r. dla zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46″

Pobierz raport w formacie pdf <<pobierz>>